terapia tańcem

Taniec własny, intuicyjny, spontaniczny, nieograniczony.

Pamiętam doskonale moment, kiedy byłam osobą poszukującą siebie, swojego miejsca na Ziemii, pomysłu na życie i trafiłam do Centrum Terapeutyczno -Psychologicznego, a tam zajęcia z tarpii tańcem.  Oczywiście była wątpliwość, uruchomiły mi się wszystkie blokady przed oceną, że nie umiem i wiele innych. Oczywiście niepotrzebnie, bo każdy zajęty sobą poruszaliśmy się z zamkniętymi oczami. I to było "to coś" co mnie zaczarowało. Prosto i  zarazem magicznie. I jaka skuteczność, bycie w tu i teraz, reszta świata zewnętrznego nagle przestała istnieć I dowiedziałam się wtedy, że poprzeż ciało można się skontaktować z emocjami, zajrzeć do swego wnętrza, być dla siebie w najbardziej przyjemny i radosny sposób.

 

Praca nakierowana na indywidualne potrzeby osoby, na obudzenie świadomości ciała.

Naturalny ruch wynikający z potrzeb ciała, na boso, aby dobrze je poczuć. 

W przestrzeni akceptacji i bezpieczeństwa bez oceny i krytyki, bez technik i reguł.

Jest jedynie czucie siebie i zgodny z tym ruch.

Jest tu duża dowolność i słuchanie własnej mądrości ciała.

Każdy porusza się tak jak lubi.

To rozluźnienie napięć i stresów z ciała przy muzyce. Rozwijanie samoświadomość, kreacji, własnej ekspresji.

Uczy nawiązania kontaktu z emocjami z ciałem.

Najlepiej ubrać się w coś wygodnego nie krępującego ruchów.

Bardzo dobre narzędzie do pracy ze sobą. Jak to się robi. Zamykasz oczy i słuchasz siebie jak chcesz sie poruszyć, nogami, dłońmi, może potrzebujesz się pokołysać, potupać nogami, wytrząść jakieś stresy, a może zatrzymać, Możliwości jest wiele.